Annie van der Velden

Pasfoto van Annie van der Velden

Annie van der Velden

Nevenfuncties

Arbeidsbetrekking (On)bezoldigd
  Bezoldigd
Nevenfunctie(s) (On)bezoldigd
Kunstkring Artimosa - Secretaris Onbezoldigd
Volwasseneneducatie cursisten De Schakel (statushouders en laaggeletterden) Onbezoldigd
Taalcoach/vertrouwenspersoon statushouders Onbezoldigd
Secretaris Stichting Burgerbos Onbezoldigd
Dagbesteding ouderen zorgboerderij De Huiberg Onbezoldigd