Jeanne Roelofs-Janssen

Pasfoto van Jeanne Roelofs-Janssen

Jeanne Roelofs-Janssen

Nevenfuncties

Arbeidsbetrekking (On)bezoldigd
Gepensioneerd Bezoldigd
Nevenfunctie(s) (On)bezoldigd
Dementie vrijwilliger Onbezoldigd
Collectant 'goede doelen' Onbezoldigd
Vrijwilliger openluchtzwembad De Bercken Onbezoldigd