Jos Rikers

Pasfoto van Jos Rikers

Jos Rikers

Nevenfuncties

Arbeidsbetrekking (On)bezoldigd
Gepensioneerd  
Nevenfunctie(s) (On)bezoldigd
Secretaris VvE Domaine de Villers, Waterloseweg 6-10 te Beesel Onbezoldigd
ICT adviseur Stichting Leergeld Beesel Onbezoldigd
Redactielid Beesels Blaedje Onbezoldigd