Verzoek tot inlichting doorzichtige zakken plastic afval

Algemene informatie
Datum 6 juli 2017
Onderwerp doorzichtige zakken plastic afval
Ingediend doorBeeselse Lijst
Beantwoord op 7 juli 2017

Bijlage(s)