Raadsinformatiebrief Uitvoering clientervaringsonderzoek Wmo en Jeugd 2016 en motie 'Keukentafelgesprek'

Algemene informatie
Datum 7 maart 2017
TitelUitvoering clientervaringsonderzoek Wmo en Jeugd 2016 en motie 'Keukentafelgesprek'
PortefeuillehouderB. Jacobs

Bijlage(s)