Raadsinformatiebrieven

Lijst van raadsinformatiebrieven
DatumTitelPortefeuillehouder
27 september 2021Programma Sturing en Inkoop augustus 2021B. Jacobs
13 september 2021Monitoring woningbouwD. Heesakkers
28 juli 2021Uitvoeringsprogramma WonenD. Heesakkers
27 juli 2021Ontwerp bestemmingsplan Bussereindseweg 67 en 67A te BeeselD. Heesakkers
20 juli 2021Achtervangovereenkomst waarborgfonds sociale woningbouwD. Heesakkers
20 juli 2021Vaststellen ambtsinstructie leerplichtB. Jacobs
20 juli 2021Ontwikkelingen Gecertificeerde Instellingen LimburgB. Jacobs
20 juli 2021Ontwerp bestemmingsplan 'Oppe Stein te Offenbeek'D. Heesakkers
13 juli 2021Jaarverslag bezwaarschriftencommissie 2020B. Vostermans
13 juli 2021Verplaatsing Long Course WeekendM. Roelofs
7 juli 2021Meerjarenbeleid Cultuurregio Noord Limburg 2021-2024M. Roelofs
6 juli 2021Stand van zaken werklastenonderzoek politiebasisteamsB. Vostermans
6 juli 2021Ontwerpbestemmingsplan "Parklaan, Reuver"D. Heesakkers
30 juni 2021Aanbesteding transitievisie warmteM. Roelofs
24 juni 2021Overleg aanleg glasvezel in kernen gemeente BeeselM. Roelofs
17 juni 2021Realiseren camperplaatsenD. Heesakkers
16 juni 2021Ontwerp bestemmingsplan 'Ouddorp 24 te Beesel'D. Heesakkers
15 juni 2021Project verbetering centrum ReuverD. Heesakkers
15 juni 2021Integrale rapportages prestaties 2020 brandweer Limburg-NoordB. Vostermans
15 juni 2021Samenwerkingsplatform van 80 kleinste gemeenten van Nederland K80B. Vostermans
8 juni 2021Reactie RUD Limburg Noord op rapport 'om de leefomgeving' commissie van AartsenD. Heesakkers
8 juni 2021Start onderzoek duurzaamheidM. Roelofs
1 juni 2021Evaluatie centrummanagementD. Heesakkers
18 mei 2021Corona update 18 mei 2021B. Vostermans
23 april 2021Beheersmaatregelen sociaal domeinB. Jacobs
20 april 2021Aanbesteding circulaire verwerking GFT en andere regeling P(M)DM. Roelofs
12 april 2021Werklastonderzoek politiebasisteams eenheid LimburgB. Vostermans
8 april 2021Uitwerking schetsontwerp centrum OffenbeekD. Heesakkers
6 april 2021Verhoogd risico financiële situatie JeugdB. Jacobs
6 april 2021Regionaal beleidsplan jeugd 2022 en verderB. Jacobs
23 maart 2021Stand van zaken thema circulaire economie Q1 2021M. Roelofs
23 maart 2021Concessieovereenkomst stichting Zwembad de BerckenB. Jacobs
3 maart 2021Managementletter 2020 B. Vostermans
2 maart 2021Gunning 1e tender spoor 4 zonneweidesM. Roelofs
26 februari 2021Regiodeal en investeringsagendaD. Heesakkers
11 februari 2021Stand van zaken aandeelhouderlening EnexisM. Roelofs
3 februari 2021Inkoop: maatwerkvoorzieningen Wmo/Jeugd en ParticipatieB. Jacobs
19 januari 2021Update omtrent coronavirus covid-19B. Vostermans
19 januari 2021Ontwerp wijzigingsplan Parklaan 53 ReuverD. Heesakkers
7 januari 2021Bestemmingsplan woningbouw OffenbekermarktD. Heesakkers
22 december 2020Omgevingsvergunningsaanvraag Roozendaelseweg 2 ReuverD. Heesakkers
21 december 2020Tender locatie woonwerkkavelsD. Heesakkers
8 december 2020Regionale samenwerking doordecentralisaties Beschermd wonen en Maatschappelijke opvangB. Jacobs
7 december 2020Lokaal uitvoeringsprogramma wonenD. Heesakkers
2 december 2020Tussenstand tellingen verkeersproefD. Heesakkers
1 december 2020Prestatieafspraken Nester, jaarschijf 2021D. Heesakkers
1 december 2020Resultaten veiligheidsmonitor gemeente Beesel 2019B. Vostermans
1 december 2020Update omtrent coronavirus COVID-19B. Vostermans
26 november 2020Sturing en Inkoop fase 3B. Jacobs
26 november 2020Haalbaarheidsonderzoek circulair ambachtscentrum.M. Roelofs
19 november 2020Nieuw bestemmingsplan plangebied Ouddorp 9D. Heesakkers
11 november 2020Jaarlijkse monitoring Duurzaamheidsvisie Beesel 2019-2030M. Roelofs
3 november 2020Cameratoezicht bij ondergrondse milieustraten huishoudelijk afvalM. Roelofs
26 oktober 2020Uitvoeringsprogramma toekomstbestendige centra gemeente BeeselD. Heesakkers
20 oktober 2020Afkoppelen van hemelwaterafvoeren bij gymzaal Offenbeek en zalencentrum de SchakelM. Roelofs
16 oktober 2020Toekomst basisschool 't Spick
14 oktober 2020Ontwerpbestemmingsplan Krommenhoek 3aD. Heesakkers
9 oktober 2020Update corona 9 oktober 2020B. Vostermans
7 oktober 2020Beleidsregel Talentontwikkeling Cultuur en MuziekM. Roelofs
7 oktober 2020Stand van zaken bibliotheek Maas en PeelM. Roelofs
6 oktober 2020Ontwerp bestemmingsplan Keulseweg 93D. Heesakkers
4 september 2020Onderzoek mogelijkheden bezoekerscentrum aan de MaasD. Heesakkers
19 augustus 2020Kermissen Beesel en Reuver IIB. Vostermans
11 augustus 2020Integrale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord- en Midden LimburgB. Jacobs
11 augustus 2020Kermissen Beesel en ReuverB. Vostermans
29 juli 2020Samenwerkingsagenda KLCD. Heesakkers
23 juli 2020Compensatie OZB verenigingen eigen accommodatieB. Vostermans
16 juli 2020Doorcentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang per 2022B. Jacobs
13 juli 2020Regio Deal Noord-LimburgB. Vostermans
7 juli 2020Kamerbrief perspectief voor de jeugdB. Jacobs
1 juli 2020Prestaties Brandweer Limburg-NoordB. Vostermans
29 juni 2020Definitief concept RESM. Roelofs
29 juni 2020Jaarverslag bezwaarschriftencommissie 2019B. Vostermans
16 juni 2020Update omtrent Coronavirus COVID-19B. Vostermans
15 juni 2020Motie MTCD. Heesakkers
11 juni 2020Ontwerp bestemmingsplan Keulseweg 27 ReuverD. Heesakkers
2 juni 2020Onderzoek brandveiligheid gevelsD. Heesakkers
26 mei 2020Aangepaste planning RES Noord- en Midden LimburgM. Roelofs
26 mei 2020Voorstel tender zonneweiden Spoor 4 KODE BeeselM. Roelofs
25 mei 2020Uitvoeringsprogramma De Gezondste RegioD. Heesakkers
20 mei 2020Update omtrent Coronavirus COVID-19B. Vostermans
19 mei 2020Uitbreiding parkeerplaats RustoordM. Roelofs
4 mei 2020Haalbaarheidsonderzoek circulair ambachtscentrumM. Roelofs
29 april 2020Update omtrent Coronavirus COVID-19B. Vostermans
24 april 2020Sturing en inkoop - fase 2B. Jacobs
9 april 2020Update omtrent Coronavirus COVID-19B. Vostermans
6 april 2020Afspraken traject bestuursopdracht i.r.t. project dijkversterking BeeselM. Roelofs
6 april 2020Uitvoeringsprogramma 2020 VTHD. Heesakkers
26 maart 2020Evaluatie en aanpassing evenementenbeleidM. Roelofs
25 maart 2020Update omtrent Coronavirus COVID-19B. Vostermans
23 maart 2020Werkzaamheden werkgeverscommissie 2019
17 maart 2020Nieuwe update Coronavirus Covid 19B. Vostermans
13 maart 2020Update omtrent Coronavirus COVID-19B. Vostermans
12 maart 2020Intrekken vergunning Weekend Magnifiek 2020B. Vostermans
10 maart 2020Bezoek gemeente Montblanc 2020M. Roelofs
5 maart 2020Verdieping Kern Offenbeek (Toekomstbestendige Centra gemeente Beesel)D. Heesakkers
5 maart 2020Evaluatie Centrummanagement (Toekomstbestendige Centra gemeente Beesel)D. Heesakkers
28 februari 2020CoronavirusB. Vostermans
19 februari 2020Informatie standpunt Beesel WAAB. Jacobs
18 februari 2020ENSIA Verantwoordingsrapportage BGT 2018B. Vostermans
5 februari 2020Managementletter interne financiële controle 2019B. Vostermans
21 januari 2020Stand van zaken Blie in Beesel DrakedorpD. Heesakkers
20 januari 2020Regionale visie recreatie en toerisme Midden-LimburgD. Heesakkers
19 december 2019Prestatieafspraken Woongoed 2020-2023D. Heesakkers
16 december 2019Verlengen regiovisie bijzondere doelgroepenB. Jacobs
11 december 2019Uitkomsten fase 1 en vervolg fase 2 van sturing en inkoopB. Jacobs
10 december 2019Gemeentelijke berichtgeving burgers/inwonersW. Rutten
3 december 2019Samenwerkingsconvenant investeringsagenda en propositie regio deal Noord-LimburgD. Heesakkers
2 december 2019Rol van de gemeente in de energietransitieM. Roelofs
28 november 2019Ontwikkelingen rechtspositie brandweervrijwilligersW. Rutten
26 november 2019Verbeterplan inspectie november 2019B. Jacobs
26 november 2019RIB n.a.v. kamerbrief over jeugdhulp van 8 november 2019B. Jacobs
18 november 2019Ontwerpbestemmingsplan Bussereindseweg 81-2D. Heesakkers
12 november 2019Uitkomst doelmatigheid en doeltreffendheid van het beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwenM. Roelofs
8 november 2019Voorgenomen fusie Woongoed2Duizend en Woningstichting DomusD. Heesakkers
6 november 2019Regeling gemeenschapsinitiatievenW. Rutten
4 november 2019Start haalbaarheidsonderzoek 'Motie Kringloopwinkel'M. Roelofs
26 oktober 2019Regionale transformatieagenda jeugdhulpB. Jacobs
30 september 2019DuurzaamheidstrefpuntM. Roelofs
28 september 2019Bevindingen samenwerkende inspecties binnen Toezicht Sociaal Domein 2019B. Jacobs
4 september 2019Stand van zaken toekomstbestendige centra gemeente BeeselD. Heesakkers
31 augustus 2019Update over Cultuur in BeeselM. Roelofs
19 augustus 2019Geconsolideerde versie bestemmingsplan buitengebiedD. Heesakkers
14 augustus 2019Onderzoek 'Arbeidsmigranten in Limburg nu en in de toekomst'B. Jacobs
14 augustus 2019Informatiebeveiliging AVG en ENSIA 2018W. Rutten
23 juli 2019Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan RustoordD. Heesakkers
18 juli 2019Ontwerpbestemmingsplan Kesselseweg 43D. Heesakkers
18 juli 2019RIB Werkgeverscommissie inzake werving griffier
8 juli 2019Besluit Provincie Limburg n.a.v. financieel verdiepingsonzerzoek 2019W. Rutten
4 juli 2019Informatie WerkOntwikkelPlan VenloB. Jacobs
2 juli 2019Regionale bijeenkomst investeringsagenda en proces regiovisieD. Heesakkers
28 juni 2019Vaststelling beleidsnota Evenementen 2019W. Rutten
13 juni 2019Ontwerp bestemmingsplan Veegplan bebouwde gebiedenD. Heesakkers
13 juni 2019Start Regionale Energiestrategie Noord- en Midden-LimburgM. Roelofs
12 juni 2019Investeringsagenda Noord-LimburgD. Heesakkers
3 juni 2019VTH beleidsplan en uitvoeringsnota gemeente BeeselD. Heesakkers
28 mei 2019Aanpak en proces herijking regionale structuurvisie wonen Noord-LimburgD. Heesakkers
30 april 2019Kruispunt Heerstraat / KesselsewegM. Roelofs
25 maart 2019Haalbaarheidsonderzoek KringloopwinkelM. Roelofs
24 maart 2019DamoclesbeleidP. Dassen
24 maart 2019BrandweercijfersP. Dassen
19 maart 2019Paraatheid bandweer Limburg-NoordP. Dassen
26 februari 2019Uitvoeringsprogramma 2019 VTHD. Heesakkers
18 februari 2019Onderzoeksrapport lange termijn behoefte binnensportaccommodatiesB. Jacobs
5 februari 2019Proces ToekomstvisieP. Dassen
28 januari 2019Ontwerp bestemmingsplan Paraplubestemmingsplan Hoogzitten buitengebied BeeselM. Roelofs
14 januari 2019CentrummanagerD. Heesakkers
18 december 2018Prestatieafspraken 2019D. Heesakkers
17 december 2018Stand van zaken RubiconB. Jacobs
12 november 2018Terugkoppeling straatschouw 11 september 2018 wijk LeeuwenP. Dassen
7 november 2018Ontwikkelingen Limburgse woningmarktD. Heesakkers
1 november 2018Informatiebrief RKCGriffier
23 oktober 2018Voortgang afkoppelen hemelwater bij gemeentelijke gebouwenM. Roelofs
22 oktober 2018Convenant aanleg glasvezel buitengebiedM. Roelofs
1 oktober 2018Tussenevaluatie nieuwe systematiek afvalinzamelingM. Roelofs
28 augustus 2018Ontwerp bestemmingsplan Heideweg 1 - BeeselD. Heesakkers
12 juli 2018Start brede aanpak wijk HazenkampD. Heesakkers
2 juli 2018Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2018P. Dassen
19 juni 2018Communicatie- en participatiestrategie GewoonSamenDuurzaamD. Heesakkers
18 juni 2018Onderzoek lange termijn behoefte binnensportaccommodatiesB. Jacobs
11 juni 2018GRIP op samenwerking
6 juni 2018Wijziging wethoudersP. Dassen
25 mei 20181e actualisatie bestuursafspraken POL-uitwerkingenT. Reijnders
24 mei 2018Asbestsanering GreswarenfabriekJ. Smolenaars
30 april 2018Jaarverslag bezwarencommissie "2017 in een oogopslag"P. Dassen
24 april 2018Managementletter 2017P. Dassen
16 april 2018Deelname gezamenlijke aanschaf, gebruik en beheer van een gemeenschappelijke VTH-informatievoorzieningP. Dassen
16 april 2018Stand van zaken Maatschappelijke OpvangB. Jacobs
10 april 2018Natuurvriendelijk maaien van bermen en watergangenJ. Smolenaars
9 april 2018Gratis innemen grof tuinafval en grof huishoudelijk afvalT. Reijnders
19 maart 2018Normtijden politieP. Dassen
13 maart 2018Uitkomsten onderzoeken breedplaatvloeren in de gemeente BeeselJ. Smolenaars
28 februari 2018Aanpak diverse trajecten duurzaamheid en energietransitieT. Reijnders
19 februari 2018Ontwerp bestemmingsplan Bussereindseweg 81, BeeselD. Heesakkers
19 februari 2018Gecombineerde aanbesteding accountantswerkzaamheden 2017-2021P. Dassen
6 februari 2018GeluidbeleidT. Reijnders
5 februari 2018Ontwerp bestemmingsplan DrakenrijkD. Heesakkers
29 januari 2018Ontwerp bestemmingsplan Oude Bosweg 1D. Heesakkers
29 januari 2018Ontwerp bestemmingsplan KerstenbergwegD. Heesakkers
26 januari 2018Aankondiging rekenkameronderzoek doorwerking
19 januari 2018Voorlopige uitkomst onderzoek breedplaatvloeren in de gemeente BeeselJ. Smolenaars
27 december 2017'Regionale aan pak huisvesting arbeidsmigranten'J. Smolenaars
5 december 2017verslag studiereis VEGAL DuitslandT. Reijnders
29 november 2017woninginbraken en aanrijtijdenP. Dassen
29 november 2017luier- en inco-inzameling 1 -1 -2018T. Reijnders
28 november 2017terugkoppeling straatschouwP. Dassen
28 november 2017verlenging Proef vrij sluitingsuur horecaP. Dassen
13 november 2017voortgang woningbouw plan 'Tuinbouwloods' J. Smolenaars
8 november 2017Ontwikkeling Brightlands Campus Greenport VenloJ. Smolenaars
3 november 2017antwoord op vraag over nav onderzoek nationale ombudsmanJ. Smolenaars
2 november 2017Veiligheid van breedplaatvloeren in de gemeente BeeselJ. Smolenaars
31 oktober 2017BsGWP. Dassen
30 oktober 2017Dijktraject BeeselJ. Smolenaars
24 oktober 2017 jaarverslag welstandstoezicht 2016B. Jacobs
23 oktober 2017Ter informatie aanvragen leerlingenvervoerB. Jacobs
12 oktober 2017Aangepaste planning implementatie OmgevingswetD. Heesakkers
12 oktober 2017ondersteuning Stichting De Groene VogelT. Reijnders
10 oktober 2017Wijziging statuten VNG i.v.m. Wet Normalisering Rechtspositie AmbtenarenP. Dassen
3 oktober 2017Studiereis VEGAL 2017 DuitslandT. Reijnders
27 september 2017resultaten van de motie Sportsonsoring en breedtesportB. Jacobs
25 september 2017antwoord artikel 44 vragen re-integratietrajecten /proefplaatsingen uitkeringsgerechtigden bij CSUJ. Smolenaars
21 september 2017Datalek gegevens leerlingenvervoer TendernetP. Dassen
21 september 2017Antwoordbrief d.d.24 september 2017 n.a.v. artikel 44 vraag PvdA d.d. 11 september 2017 m.b.t. DrakenrijkJ. Smolenaars
19 september 2017resultaten clientervaringsonderzoek Wmo en Jeugd 2017B. Jacobs
19 september 2017medicinale wietP. Dassen
13 september 2017Artikel 44 vraag PvdA-fractie inzake de LambertusdijkT. Reijnders
12 september 2017Beantwoording van de art. 44 vragen ingediend door het CDA m.b.t. initiatiefgroep Hartje OffebekJ. Smolenaars
31 augustus 2017borstelen trottoirs (weesplekken)J. Smolenaars
4 augustus 2017dijkversterkingsplannen bij BeeselJ. Smolenaars
18 juli 2017verdergaande samenwerking binnen de waterketenJ. Smolenaars
10 juli 2017terugkoppeling straatschouw Wederikstraat en PaardebloemstraatP. Dassen
5 juli 2017stand van zaken IVP 2015-2018P. Dassen
3 juli 2017Digitalisering mediabestanden Grens en MaasP. Dassen
26 juni 2017Huisvesting statushoudersJ. Smolenaars
26 juni 2017artikel 44 vraagJ. Smolenaars
6 juni 2017Prestatie-indicatoren onkruidbestrijdingJ. Smolenaars
22 mei 2017Aanpak radicalisering en jihadismeP. Dassen
19 mei 2017Aankondiging onderzoek subsidiebeleidB. Jacobs
18 mei 2017Parkontwerp project Oppe BrikJ. Smolenaars
16 mei 2017Brief aan de RaadJ. Smolenaars
8 mei 2017Amendement afvalinzamelingT. Reijnders
8 mei 2017Evaluatie initiatiefvoorstel VLP handhaving bijplaatsingenT. Reijnders
25 april 2017Verstrekking jodiumprofylaxeP. Dassen
24 april 2017toezenden jaarverslagP. Dassen
10 april 2017Kernboodschap WAAJ. Smolenaars
31 maart 2017Leerplicht schooljaar 2015-2016B. Jacobs
27 maart 2017uitvoering motie sportsponsoring en breedtesportB. Jacobs
21 maart 2017Aanrijtijden politieP. Dassen
15 maart 2017Verhogen leeftijdsgrens muziekonderwijs 18 naar 21 jaarT. Reijnders
15 maart 2017Beleidsvisie R&TJ. Smolenaars
7 maart 2017Uitvoering clientervaringsonderzoek Wmo en Jeugd 2016 en motie 'Keukentafelgesprek'B. Jacobs
15 februari 2017vaststelling afweging woningbouwJ. Smolenaars
9 februari 2017terugkoppeling resultaten straatschouw 2016P. Dassen
26 januari 2017bezoek Montblanc 2017J. Smolenaars
23 januari 2017Prestatieafspraken 2017J. Smolenaars
12 januari 2017Informatie raad Veilig Thuis Noord- en Midden LimburgP. Dassen
19 december 2016 Doelgroepenvervoer, start uitvoering na gunningB. Jacobs
8 december 2016Aankoop Mariastraat 8J. Smolenaars
7 december 2016 voortgang woningbouw kern BeeselJ. Smolenaars
2 december 2016POL uitwerkingen, stavaza dec 2016 en doorkijk 2017J. Smolenaars
1 december 2016Trendsportal - Mobiliteitsplan RMO Noord-LimburgJ. Smolenaars
1 december 2016WAA bestuursopdrachtJ. Smolenaars
28 november 2016einduitspraak RvS bp bebouwde gebiedenJ. Smolenaars
28 november 2016Blijvend voorzienT. Reijnders
28 november 2016TihangeP. Dassen
22 november 2016 woningbouwmogelijkhedenJ. Smolenaars
3 november 2016Dijkversterking BeeselJ. Smolenaars
31 oktober 2016Huisvesting statushoudersJ. Smolenaars
20 oktober 2016Veilig ThuisP. Dassen
19 oktober 2016WAAJ. Smolenaars
18 oktober 2016Ruimte voor ruimteJ. Smolenaars
11 oktober 2016 proef vrij sluitingsuur horecaP. Dassen
5 oktober 2016voortgang Woonvisie Beesel 2016-2022J. Smolenaars
20 september 2016voortgang haalbaarheid onderwijs GreswarenfabriekJ. Smolenaars
20 september 2016uitspraak Commissariaat van de media RTV BeeselP. Dassen
14 september 2016Voortgang proces strategisch beleidskader bibliotheek Maas en PeelT. Reijnders
13 september 2016 Aankondiging regionaal rekenkameronderzoek VRLNP. Dassen
5 september 2016Differentiatie toeristenbelastingP. Dassen
5 juli 2016Welstandsjaarverslag 2015 IIIJ. Smolenaars
22 juni 2016aanbesteding doelgroepenvervoerB. Jacobs
6 juni 2016Regioplan sportB. Jacobs
23 mei 2016 Bestuursafspraken POL en raadsconsultatiesJ. Smolenaars
23 mei 2016Jaarverslag Kinderopvang 2015B. Jacobs
12 mei 2016 Urban Innovative Actions 2016 - migrantenB. Jacobs
12 mei 2016 Groepsdetachering WAAJ. Smolenaars
12 april 2016 voornemen verstrekken lening TC RuiverB. Jacobs
5 april 2016leegstand winkels centrum Beesel en ReuverJ. Smolenaars
31 maart 2016zienswijze gemeenteP. Dassen
29 maart 2016 arbeidshygiene brandweer Limburg-NoordP. Dassen
23 maart 2016 Olympia's Tour 2015 en 2016J. Smolenaars
17 maart 2016 vaststelling notitie evenementenbeleidP. Dassen
15 maart 2016bibliotheek maart 2016T. Reijnders
10 maart 2016 convenant samen op weg naar positieve gezondheidB. Jacobs
10 maart 2016 WerkgeverscommissieP. Dassen
7 maart 2016Jaarverslag 2015 bouwen en milieuJ. Smolenaars
29 februari 2016 leerplicht schooljaar 2014-2015B. Jacobs
25 februari 2016BsGWP. Dassen
25 februari 2016arbeidshygiene brandweervrijwilligersP. Dassen
23 februari 2016Actie nav motie VLP over duurzaamheidseducatieT. Reijnders
15 februari 2016proces Toekomstvisie
10 februari 2016 raadsvragen over brandweervrijwilligersP. Dassen
2 februari 2016 Olympia's Tour 2016J. Smolenaars
2 februari 2016 Kwaliteitsimpuls MaaslijnT. Reijnders
28 januari 2016Clientenraden Jeugdzorg beantwoording bwB. Jacobs
28 januari 2016Antwoorden op vragen VVD inzake tekort MGRB. Jacobs
23 december 2015MGR SDLNB. Jacobs
23 december 2015 crisis noodopvang vluchtelingenP. Dassen
21 december 2015 bibliotheek december 2015T. Reijnders
21 december 2015evaluatie wijkschouwenP. Dassen
21 december 2015 stand van zaken Blijvend VoorzienT. Reijnders
21 december 2015Zienswijze gemeenteraad Beesel t.a.v. ontwerpstukken d.d. 04-11-2015P. Dassen
16 december 2015regionale POL-uitwerkingenJ. Smolenaars
14 december 2015 actualisatie koersplan WAAJ. Smolenaars
10 december 2015Nieuwsbrief RSW 4- december 2015J. Smolenaars
1 december 2015 Nieuwe partner welzijnswerk gemeente BeeselB. Jacobs
17 november 2015 actualisatie koersplan WAAJ. Smolenaars
17 november 2015Veilig Thuis Noord- en Midden LimburgP. Dassen
20 oktober 2015voortgang BsGWP. Dassen
13 oktober 2015 Nieuwsbrief 1 statushoudersB. Jacobs
9 oktober 2015DoelgroepenvervoerB. Jacobs
14 september 2015bezoek BristolJ. Smolenaars
24 augustus 2015 Blijvend voorzien - Bureau Ne9en stoptT. Reijnders
23 juli 2015 bezoek Furth im WaldJ. Smolenaars
22 juli 2015 toezichthoudend ambtenaar WmoB. Jacobs
6 juli 2015stand van zaken De SchakelJ. Smolenaars
29 juni 2015 ondergrondse milieustraatjesT. Reijnders
23 juni 2015 doelgroepenvervoerB. Jacobs
18 juni 2015afronding project verbetering leefbaarheid HeyencampJ. Smolenaars
17 juni 2015Jaarverslag Wabo 2014J. Smolenaars
1 juni 2015Jaarverslag kinderopvang 2014B. Jacobs
19 mei 2015bibliotheek mei 2015T. Reijnders
19 mei 2015Veilig ThuisP. Dassen
18 mei 2015jaarverslag bezwarencommissieP. Dassen
22 april 2015 proef met verlengd sluitingsuur horecaP. Dassen
9 april 2015RUDJ. Smolenaars
31 maart 2015RKC-onderzoek WAAJ. Smolenaars
24 maart 2015bezoek MontblancJ. Smolenaars
24 maart 2015POL 2014 - regioJ. Smolenaars
2 maart 2015voortgang ontwikkeling koploperslocatie HSVB. Jacobs
19 januari 2015bibliotheek, januari 2015T. Reijnders
6 januari 2015Entente Florale EuropeJ. Smolenaars
18 december 2014 managementletter 2014P. Dassen
8 december 2014 evaluatie subsidieregeling sociale verrijkingB. Jacobs
4 december 2014projectaanpak doelgroepenvervoerB. Jacobs
13 oktober 2014 wijziging rechtspositieP. Dassen
13 oktober 2014 Beeindiging subsidie Wel.komB. Jacobs
26 september 2014PvA programma Greenport VenloJ. Smolenaars
22 september 2014 stand van zaken ondergrondse milieustraatjesT. Reijnders
11 september 2014VeililgheidsregioP. Dassen
8 september 2014evaluatie netwerk-RUD Limburg NoordJ. Smolenaars
5 september 2014 Drakenrijk (onteigening)J. Smolenaars
23 juli 2014vervolgstappen leerlijn participatie
22 juli 2014antwoordbrief MCC BeeselB. Jacobs
17 juli 2014prestatieafspraken WoongoedJ. Smolenaars
15 juli 2014 jaarverslag kinderopvang 2013B. Jacobs
7 juli 2014 zienswijze conceptbeleidsplan politieP. Dassen
1 juli 2014 EskaceT. Reijnders
30 juni 2014jaarverslag 2013 taakvelden bouwen en milieuJ. Smolenaars
5 juni 2014 evaluatie pilot gezinscoachesB. Jacobs
2 juni 2014Ghyczy spreekrechtJ. Smolenaars
28 mei 2014meldcode huiselijk geweld en kindermishandelingP. Dassen
29 april 2014evaluatie herinrichtingsplan Heerstraat - KesselsewegJ. Smolenaars
17 april 2014beeindiging regiofonds N-LimburgJ. Smolenaars
24 maart 2014jaarverslag bezwaarschriftencommissie 2013P. Dassen
6 maart 2014regioproces deltaprogramma MaasJ. Smolenaars
5 maart 2014 juridische structuur regionale samenwerking decentralisatiesB. Jacobs
25 februari 2014evaluatie HeyenkampJ. Smolenaars
21 februari 2014Afspraken gemeenten regio Noord-Limburg over functies Bureau JeugdzorgB. Jacobs
10 februari 2014Bis BisT. Verlijsdonk
10 februari 2014standpunt college De PaardenvriendB. Jacobs
6 februari 2014evaluatie Heerstraat en KesselsewegJ. Smolenaars
27 januari 2014jaarverslag rekenkamercommissie
27 januari 2014 RUD nieuwsbriefJ. Smolenaars
24 januari 2014tussenbericht nav kerntakendiscussie
21 januari 2014garantstelling lening DijckerhofB. Jacobs
6 januari 2014Evaluatie herinrichtingsplan Heerstraat - KesselsewegJ. Smolenaars
6 januari 2014SnippermolenT. Verlijsdonk
16 december 2013Evaluatie herinrichtingsplan Heerstraat/KesselsewegJ. Smolenaars
3 juni 1902VTH beleidsplan en uitvoeringsnota gemeente BeeselD. Heesakkers