Raadsconsultatie

Algemene informatie
Datum11 november 2020
OnderwerpAanvraag omgevingsvergunning burgerwoning en drie mantelzorgwoningen Roozendaelseweg 2 te Reuver
OnderwerpAls 3 of meer raadsleden reageren op een raadsconsultatiebrief, is er overeenkomstig het raadsbesluit van 18 oktober 2010 een verklaring van geen bedenkingen nodig. In dat geval legt het college een raadsvoorstel voor om de (ontwerp-)verklaring van geen bedenkingen af te geven. De fractie VLP heeft verzocht om deze aanvraag te agenderen voor bespreking in de gemeenteraad. Hiermee is het minimale aantal raadsleden dat verzoekt om agendering voor de raad bereikt en agendering noodzakelijk. Er is inmiddels verzocht om een raadsvoorstel over deze aanvraag voor te bereiden. De fracties CDA (mondeling) en Samen Verder (schriftelijk) hebben laten weten dat agendering voor de raad wat hen betreft niet noodzakelijk is.

Bijlage(s)