Raadsconsultatie

Algemene informatie
Datum10 augustus 2021
OnderwerpAanvraag omgevingsvergunning zonnepark De Baendj Beekweg e.o. te Reuver
OnderwerpOp 10 augustus 2021 is de raadsconsultatiebrief inzake de ingekomen aanvraag omgevingsvergunning realisatie van een zonnepark aan de Beekweg en omgeving te Reuver toegezonden aan de raadsleden. Alle fracties hebben kenbaar gemaakt geen bezwaar te hebben. Met dit resultaat handelt het college de omgevingsvergunningprocedure nu verder af.

Bijlage(s)