Raadsconsultatie

Algemene informatie
Datum 8 oktober 2020
OnderwerpOmgevingsvergunning drijvend zonnepark Drakenrijkstraat 3 Reuver
OnderwerpOp 8 oktober 2020 is de raadsconsultatiebrief inzake de ingekomen aanvraag omgevingsvergunning drijvend zonnepark Drakenrijkstraat 3 te Reuver toegezonden aan de raadsleden. De Fractie van Samen Verder Beesel heeft op 14 oktober 2020 binnen de gestelde termijn kenbaar gemaakt dat zij wil dat de raad in de omgevingsvergunningprocedure betrokken wordt. Op basis van het raadsbesluit van 18 oktober 2010 zijn er daarmee niet genoeg raadsleden (minder dan 3) om ook de raad bij deze omgevingsvergunningprocedure te betrekken middels de verklaring van geen bedenkingen. Een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad is hierdoor in de voorliggende procedure niet vereist. Met dit resultaat handelt het college de omgevingsvergunningprocedure nu verder af.

Bijlage(s)