Raadsconsultatie

Algemene informatie
Datum 7 september 2021
OnderwerpAanvraag omgevingsvergunning buitenplanse afwijking bestemmingsplan voor realisatie van een burgerwoning op perceel F1688
OnderwerpOp 8 september 2021 is de raadsconsultatiebrief inzake de aanvraag omgevingsvergunning buitenplanse afwijking bestemmingsplan voor realisatie van een burgerwoning op perceel F1688 toegezonden aan de raadsleden. Er zijn geen bezwaren ontvangen van de fracties. Met dit resultaat handelt het college de omgevingsvergunningprocedure nu verder af.

Bijlage(s)