Raadsconsultatie

Algemene informatie
Datum26 augustus 2020
OnderwerpAanvraag omgevingsvergunning realisatie zonneweide Beekweg
OnderwerpOp 26 augustus 2020 is de raadsconsultatiebrief inzake de ingekomen aanvraag omgevingsvergunning zonneweide Beekweg ongenummerd te Reuver verzonden aan de raadsleden. De Fractie van Samen Verder Beesel heeft op 2 september 2020 binnen de gestelde termijn aangegeven dat zij wil dat de raad in de vergunningprocedure betrokken wordt. Verder heeft de CDA fractie gereageerd dat deze fractie dit niet aan hun wil houden, dat deze fractie echter wel heel benieuwd is hoe bij zo’n eerste project de omgevingsdialoog vorm krijgt. Deze fractie vraagt om hiervan op de hoogte gehouden te worden. Aan deze fractie is daarna de bijlage ‘Omgevingsdialoog’ behorende tot de omgevingsvergunningaanvraag toegezonden. De fractie van de VLP en de fractie van de Beeselse Lijst hebben verder geen reactie ingediend. Op basis van het raadsbesluit van 18 oktober 2010 zijn er daarmee niet genoeg raadsleden (minder dan 3) om ook de raad bij deze vergunningprocedure te betrekken middels de verklaring van geen bedenkingen. Een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad is hierdoor in de voorliggende procedure niet vereist. Met dit resultaat handelt het college de omgevingsvergunningprocedure nu verder af.

Bijlage(s)