Motie Klantgerichte dienstverlening Gemeente in Gemeenschap

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering 7-11-2019
7 Behandeling programmabegroting 2020 in tweede termijn en vaststellen programmabegroting 2020
TitelKlantgerichte dienstverlening Gemeente in Gemeenschap
PortefeuillehouderW. Rutten
Statusaangenomen

Bijlage(s)