Motie Prioritering bewustwordingscampagne duurzaamheid

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering 7-11-2019
7 Behandeling programmabegroting 2020 in tweede termijn en vaststellen programmabegroting 2020
TitelPrioritering bewustwordingscampagne duurzaamheid
PortefeuillehouderM. Roelofs
Statusaangenomen

Bijlage(s)