Motie Prioritering bewustwordingscampagne duurzaamheid

Algemene informatie
AgendapuntBesluitvormende raadsvergadering 7-11-2019
7 Behandeling programmabegroting 2020 in tweede termijn en vaststellen programmabegroting 2020
TitelPrioritering bewustwordingscampagne duurzaamheid
PortefeuillehouderM. Roelofs
Statusaangenomen
Einddatum19 oktober 2021

Toelichting

Deze campagne is nader toegelicht tijdens de werkvergadering rond het duurzaamheidsonderzoek, op 19/10/2021. De hand-out van de presentatie over de communicatiestrategie is toegevoegd.

Bijlage(s)