Motie Beleidskader bibliotheek

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering 27-3-2017
11 Meerjarig beleidskader bibltioheek 2017-2020; Kaders en uitgangspunten
TitelBeleidskader bibliotheek
PortefeuillehouderT. Reijnders
Statusaangenomen

Bijlage(s)