Motie Ruimte in Puik

Algemene informatie
AgendapuntBesluitvormende raadsvergadering 9-11-2020
4 Programmabegroting 2021 - 2024
TitelRuimte in Puik
PortefeuillehouderGriffier
Statusaangehouden
Einddatum 7 december 2020

Toelichting

Dit onderwerp wordt besproken in de vergadering van het presidium op 7 december 2020.

Bijlage(s)