Motie Keukentafelgesprek

Algemene informatie
AgendapuntBesluitvormende raadsvergadering 31-10-2016
4 Behandeling programmabegroting 2017
TitelKeukentafelgesprek
PortefeuillehouderB. Jacobs
Statusaangenomen
Einddatum 3 oktober 2017

Toelichting

In het Client ervaringsonderzoek 2017 is in samenspraak met de indieners van de motie een toevoeging opgenomen van de standaardvragen. Hiermee hebben we een goede onderbouwing en inzicht gekregen in de ervaringen zoals beleefd door onze inwoners.
Deze resultaten zijn in de werkvergadering sociaal domein aan de orde gekomen en aanbevelingen zijn geïmplementeerd in de werkprocessen van de consulenten.
In de werkvergadering van 3 oktober 2017 is hier uitgebreid met elkaar op ingegaan.

Bijlage(s)