Motie Sportsponsoring en breedtesport

Algemene informatie
AgendapuntBesluitvormende raadsvergadering 6-2-2017
6 Evaluatie Olympia 's Tour 2016
TitelSportsponsoring en breedtesport
PortefeuillehouderB. Jacobs
Statusaangenomen
Einddatum29 januari 2018

Toelichting

In de raadsvergadering van 29 januari 2018 heeft de gemeenteraad besloten over de invulling van het LongCourse Weekend als alternatief voor Olympia's Tour.
In deze keuze is met name de mogelijkheden voor aanhaking van de lokale sporter, en daarmee de impuls voor de breedte sport ontwikkeling ook nadrukkelijk meegenomen. Waarbij de kansen bij dit evenementen breder en kansrijker zijn dan in de opzet onder Olympia's Tour.
Door verenigingen en andere partners en enthousiaste groepen ook in diverse rollen te betrekken bij de uitrol en uitvoering van het LongCourse Weekend werken we ook nadrukkelijk aan een stuk spin-off in de meest brede zin.

Bijlage(s)