Motie Sjpaarverke

Algemene informatie
AgendapuntBesluitvormende raadsvergadering 9-11-2020
4 Programmabegroting 2021 - 2024
TitelSjpaarverke
PortefeuillehouderB. Vostermans
Statusingetrokken
Einddatum 9 november 2020

Toelichting

De motie is ingetrokken met de toezegging van de portefeuillehouder om "in de organisatie na te gaan of het mogelijk is om te werken met projectrapportages. Dit wordt verder meegenomen in de verbetering van de P&C-cyclus".

Bijlage(s)