Motie Kinderraad

Algemene informatie
AgendapuntBesluitvormende raadsvergadering 7-11-2019
7 Behandeling programmabegroting 2020 in tweede termijn en vaststellen programmabegroting 2020
TitelKinderraad
PortefeuillehouderB. Jacobs
Statusaangenomen

Bijlage(s)