Motie Structurele cultuur- en muziekgelden

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering 7-11-2019
7 Behandeling programmabegroting 2020 in tweede termijn en vaststellen programmabegroting 2020
TitelStructurele cultuur- en muziekgelden
PortefeuillehouderM. Roelofs
Statusaangenomen

Bijlage(s)