Motie Herijking extra opbrengst rijksmiddelengemeentefonds (M9)

Algemene informatie
AgendapuntBesluitvormende raadsvergadering 11-11-2021
4 Behandeling programmabegroting 2022 in 1e termijn
TitelHerijking extra opbrengst rijksmiddelengemeentefonds (M9)
PortefeuillehouderB. Vostermans
Statusaangenomen
Einddatum11 juli 2022

Bijlage(s)