Motie Armoedebeleid

Algemene informatie
AgendapuntBesluitvormende raadsvergadering 21-10-2019
8 Behandeling rekenkamerrapport 'Armoedebeleid in Beesel'
TitelArmoedebeleid
PortefeuillehouderB. Jacobs
Statusingetrokken
Einddatum21 oktober 2019

Toelichting

Ingetrokken onder voorbehoud van toezegging om bij het raadsvoorstel in maart 2020 een bijlage te voegen met daarin alle verbeterpunten uit het rekenkamerrapport, alle bijbehorend actiepunten, gekoppeld aan een tijdlijn en een verantwoordelijk gremium (college/raad)