Motie Beleidskader bibliotheek

Algemene informatie
AgendapuntBesluitvormende raadsvergadering 27-3-2017
11 Meerjarig beleidskader bibltioheek 2017-2020; Kaders en uitgangspunten
TitelBeleidskader bibliotheek
PortefeuillehouderT. Reijnders
Statusaangenomen
Einddatum11 juli 2022

Bijlage(s)