Motie Trapveldje

Algemene informatie
AgendapuntBesluitvormende raadsvergadering 7-12-2015
14 Vaststelling bestemmingsplan bebouwde gebieden Beesel herziening Broeklaan.
TitelTrapveldje
PortefeuillehouderJ. Smolenaars
Statusverworpen
Einddatum 7 december 2015

Bijlage(s)