Moties

Lijst van moties
AgendapuntTitelStatusEinddatum
Besluitvormende raadsvergadering 11-10-2021
10 Resultaten regionaal rekenkameronderzoek BsGW
Motie (M1) Proceskosten bezwaar en beroep BsGWaangenomen
Besluitvormende raadsvergadering 11-10-2021
14 Motie vreemd aan de orde van de dag - eerste selectie scenario's toekomst basisonderwijs Beesel
Motie vreemd aan de orde van de dag - Eerste selectie scenario's toekomst basisonderwijs Beeselaangenomen
Besluitvormende raadsvergadering 14-6-2021
14 Motie vreemd aan de orde van de dag - informeren raad (Samen Verder)
Motie (M1) motie vreemd aan de orde van de dag - informeren raad - Samen Verderingetrokken14 juni 2021
Besluitvormende raadsvergadering 8-3-2021
11 Oplossing scheur ondiep Zwembad De Bercken
Motie toekomstbestendig zwembad de Bercken - VLPverworpen 8 maart 2021
Besluitvormende raadsvergadering 8-3-2021
13 Motie vreemd aan de orde van de dag - paragraaf subsidiemogelijkheden - VLP
Motie paragraaf subsidiemogelijkheden - VLPingetrokken 8 maart 2021
Besluitvormende raadsvergadering 8-3-2021
14 Motie vreemd aan de orde van de dag - beschermd dorpsgezicht Beesel - Samen Verder
Motie Beschermd dorpsgezicht - Samen Verderverworpen 8 maart 2021
Besluitvormende raadsvergadering 8-3-2021
15 Motie vreemd aan de orde van de dag - Speel- en sportvoorzieningen kern Beesel - Beeselse Lijst
Motie Speel- en sportvoorzieningen kern Beesel - Beeselse Lijstaangehouden
Besluitvormende raadsvergadering 25-1-2021
7 Resultaten duurzaamheidsonderzoek Rekenkamercommissie
RKC onderzoek naar het duurzaamheidsbeleid 2008-2020aangenomen
Besluitvormende raadsvergadering 9-11-2020
4 Programmabegroting 2021 - 2024
Daadkracht in Beeselingetrokken 9 november 2020
Besluitvormende raadsvergadering 9-11-2020
4 Programmabegroting 2021 - 2024
Grip op sociaal domeinaangenomen
Besluitvormende raadsvergadering 9-11-2020
4 Programmabegroting 2021 - 2024
Gebruikersovereenkomst zwembad de Berckenaangehouden
Besluitvormende raadsvergadering 9-11-2020
4 Programmabegroting 2021 - 2024
Woningbouw Heijackerstraataangenomen
Besluitvormende raadsvergadering 9-11-2020
4 Programmabegroting 2021 - 2024
Sjpaarverkeingetrokken 9 november 2020
Besluitvormende raadsvergadering 9-11-2020
4 Programmabegroting 2021 - 2024
Haalbaarheidsonderzoek grootschalige opwekverworpen 9 november 2020
Besluitvormende raadsvergadering 9-11-2020
4 Programmabegroting 2021 - 2024
Integraal dashboard sociaal domeinaangenomen 1 juni 2021
Besluitvormende raadsvergadering 9-11-2020
4 Programmabegroting 2021 - 2024
Grip en Begripaangenomen
Besluitvormende raadsvergadering 9-11-2020
4 Programmabegroting 2021 - 2024
Fietspad Beesel Swalmenaangenomen
Besluitvormende raadsvergadering 9-11-2020
4 Programmabegroting 2021 - 2024
Daadkracht & Leefbaarheid in Beeselaangenomen
Besluitvormende raadsvergadering 9-11-2020
4 Programmabegroting 2021 - 2024
Onderzoek duurzaamheidaangenomen
Besluitvormende raadsvergadering 9-11-2020
4 Programmabegroting 2021 - 2024
Verdeling subsidiesaangenomen
Besluitvormende raadsvergadering 9-11-2020
4 Programmabegroting 2021 - 2024
Leefbaarheid in Beeselingetrokken 9 november 2020
Besluitvormende raadsvergadering 9-11-2020
4 Programmabegroting 2021 - 2024
Goeje raodingetrokken 9 november 2020
Besluitvormende raadsvergadering 9-11-2020
4 Programmabegroting 2021 - 2024
Hoogbouw locatie Rustoordaangenomen
Besluitvormende raadsvergadering 9-11-2020
4 Programmabegroting 2021 - 2024
Ruimte in Puikaangehouden 7 december 2020
Besluitvormende raadsvergadering 26-10-2020
13 Motie vreemd aan de orde van de dag - Uitvoering beleid binnen bestaande kaders - SV
Uitvoering beleid binnen bestaande kadersverworpen26 oktober 2020
Besluitvormende raadsvergadering 6-7-2020
13 Motie vreemd aan de orde van de dag: cameratoezicht ondergrondse milieustraten huishoudelijk afval
Cameratoezicht ondergrondse milieustratenaangenomen 3 november 2020
Besluitvormende raadsvergadering 6-7-2020
14 Motie vreemd aan de orde van de dag: BTW-verlaging
BTW-verlagingaangenomen
Besluitvormende raadsvergadering 6-7-2020
15 Motie vreemd aan de orde van de dag: huisvesting 2020-2022
Huisvesting 2020-2022aangenomen
Besluitvormende raadsvergadering 2-6-2020
8 Armoedebeleid 'Meedoen naar vermogen
Armoedebeleidverworpen 2 juni 2020
Raadsvergadering 21-4-2020
7 Sluiting
Wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamersaangenomen28 april 2020
Raadsvergadering 27-1-2020
10 Rondvraag
Motie vreemd aan de orde van de dag - openbare toiletvoorzieningeningetrokken27 januari 2020
Besluitvormende raadsvergadering 7-11-2019
7 Behandeling programmabegroting 2020 in tweede termijn en vaststellen programmabegroting 2020
Kinderraadaangenomen
Besluitvormende raadsvergadering 7-11-2019
7 Behandeling programmabegroting 2020 in tweede termijn en vaststellen programmabegroting 2020
En toch wille v'r 't in 't plataangenomen
Besluitvormende raadsvergadering 7-11-2019
7 Behandeling programmabegroting 2020 in tweede termijn en vaststellen programmabegroting 2020
MTC gebouwaangenomen23 juni 2020
Besluitvormende raadsvergadering 7-11-2019
7 Behandeling programmabegroting 2020 in tweede termijn en vaststellen programmabegroting 2020
Bezoekerscentrum aan de Maasaangenomen 4 september 2020
Besluitvormende raadsvergadering 7-11-2019
7 Behandeling programmabegroting 2020 in tweede termijn en vaststellen programmabegroting 2020
Klantgerichte dienstverlening Gemeente in Gemeenschapaangenomen15 september 2020
Raadsvergadering 7-11-2019
7 Behandeling programmabegroting 2020 in tweede termijn en vaststellen programmabegroting 2020
Toekomstbestendige centraverworpen 7 november 2019
Raadsvergadering 7-11-2019
7 Behandeling programmabegroting 2020 in tweede termijn en vaststellen programmabegroting 2020
Ouderenloketverworpen 7 november 2019
Raadsvergadering 7-11-2019
7 Behandeling programmabegroting 2020 in tweede termijn en vaststellen programmabegroting 2020
Mobiel podiumverworpen 7 november 2019
Raadsvergadering 7-11-2019
7 Behandeling programmabegroting 2020 in tweede termijn en vaststellen programmabegroting 2020
Raodsvergadering in ut platingetrokken 7 november 2019
Raadsvergadering 7-11-2019
7 Behandeling programmabegroting 2020 in tweede termijn en vaststellen programmabegroting 2020
Structurele cultuur- en muziekgeldenaangenomen11 mei 2020
Raadsvergadering 7-11-2019
7 Behandeling programmabegroting 2020 in tweede termijn en vaststellen programmabegroting 2020
Prioritering bewustwordingscampagne duurzaamheidaangenomen
Raadsvergadering 21-10-2019
8 Behandeling rekenkamerrapport 'Armoedebeleid in Beesel'
Armoedebeleidingetrokken21 oktober 2019
Raadsvergadering 1-7-2019
9 Visie Recreatie & Toerisme 2019 - 2023
Vrije camperplaatsenaangenomen
Raadsvergadering 25-3-2019
9 Duurzaamheidsvisie 2019-2030 Focus, Lef en Draakkracht
Ambitie duurzaamheidingetrokken25 maart 2019
Raadsvergadering 17-12-2018
12 Tweede bestuursrapportage 2018
Rijksmiddelen voor onderwijsachterstandenbeleidingetrokken17 december 2018
Raadsvergadering 8-11-2018
7 Behandeling programmabegroting 2019 in tweede termijn
Inclusieve samenlevingaangenomen 9 september 2019
Raadsvergadering 8-11-2018
7 Behandeling programmabegroting 2019 in tweede termijn
Oprichting commissie wonenaangenomen25 juni 2019
Raadsvergadering 8-11-2018
7 Behandeling programmabegroting 2019 in tweede termijn
Rookvrije publieke ruimten gemeente Beeselaangenomen
Raadsvergadering 8-11-2018
7 Behandeling programmabegroting 2019 in tweede termijn
Kringloopwinkelaangenomen
Raadsvergadering 8-11-2018
7 Behandeling programmabegroting 2019 in tweede termijn
Duurzaamheidstrefpunt gemeente Beeselaangenomen
Raadsvergadering 8-11-2018
7 Behandeling programmabegroting 2019 in tweede termijn
Duurzaamheid als raadspreferent programmaaangenomen 3 juli 2019
Raadsvergadering 8-11-2018
7 Behandeling programmabegroting 2019 in tweede termijn
Centrummanageraangenomen
Raadsvergadering 24-9-2018
6 Algemene Subsidie Verordening gemeente Beesel
Uitvoeringsregels Algemene Subsidieverordeningingetrokken24 september 2018
Besluitvormende raadsvergadering 29-1-2018
7 Vaststellen nieuw verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2018-2022
Restitutie rioolbelasting 2013-2017verworpen29 januari 2018
Raadsvergadering 6-11-2017
4 Begroting 2018
Circulaire economieverworpen 9 november 2017
Raadsvergadering 6-11-2017
6 Heropening van de vergadeirng op 9 november 2017 om 19.00 uur
Keuken, groente en fruitafvalverworpen 6 november 2017
Raadsvergadering 6-11-2017
6 Heropening van de vergadeirng op 9 november 2017 om 19.00 uur
Leegstandsverordeningingetrokken 6 november 2017
Raadsvergadering 6-11-2017
7 Vaststellen programmabegroting 2018
Stimuleringslening Duurzaam Thuisaangenomen
Raadsvergadering 25-9-2017
12 Duurzaamheidsagenda 2017 - 2020
Duurzaamheidaangenomen 1 januari 2018
Raadsvergadering 27-3-2017
11 Meerjarig beleidskader bibltioheek 2017-2020; Kaders en uitgangspunten
Beleidskader bibliotheekaangenomen
Raadsvergadering 6-2-2017
0 Vergaderdocumenten.
Toekomstige nieuwbouw in de gemeente Beesel (motie vreemd aan de orde van de dag)aangehouden
Raadsvergadering 6-2-2017
6 Evaluatie Olympia 's Tour 2016
Sportsponsoring en breedtesportaangenomen29 januari 2018
Raadsvergadering 31-10-2016
4 Behandeling programmabegroting 2017
Keukentafelgesprekaangenomen 3 oktober 2017
Raadsvergadering 31-10-2016
4 Behandeling programmabegroting 2017
Leges en OZBverworpen31 oktober 2016
Raadsvergadering 31-10-2016
7 Vaststellen programmabegroting 2017
Statushoudersverworpen31 oktober 2016
Raadsvergadering 18-7-2016
6 Eerste bestuursrapportage 2016
Motie van onzorgvuldigheidverworpen18 juli 2016
Besluitvormende raadsvergadering 14-3-2016
8 Voorstel naar aanleiding van de begroting 2015|2016 van de Schakel
De Schakelaangenomen31 maart 2021
Raadsvergadering 7-12-2015
14 Vaststelling bestemmingsplan bebouwde gebieden Beesel herziening Broeklaan.
Trapveldjeverworpen 7 december 2015
Raadsvergadering 7-12-2015
7 Rekenkamerbrief Olympia's Ronde
Informatievoorziening rondom Olympia's tourverworpen 7 december 2015
Raadsvergadering 2-11-2015
4 Behandeling programmabegroting 2016
Opvang vluchtelingen statushoudersverworpen 2 november 2015
Raadsvergadering 2-11-2015
6 Heropening van de vergadering op 5 november 2016
Leegstaande winkelpandenaangenomen 4 juli 2019
Raadsvergadering 2-11-2015
6 Heropening van de vergadering op 5 november 2016
Huisvesting jongerenaangenomen
Raadsvergadering 2-11-2015
6 Heropening van de vergadering op 5 november 2016
Educatie duurzaamheidaangenomen
Raadsvergadering 2-11-2015
6 Heropening van de vergadering op 5 november 2016
Promoten activiteiten gemeentebreedaangenomen
Raadsvergadering 2-11-2015
7 Vaststellen programmabegroting 2016
Prijsvraag starterswoningeningetrokken 2 november 2015
Raadsvergadering 2-11-2015
7 Vaststellen programmabegroting 2016
Subsidie reglementingetrokken 2 november 2015
Raadsvergadering 13-7-2015
7 Verordening VROM-Startersleningen gemeente Beesel Oppe Brik
Regionale woonvisieaangehouden
Raadsvergadering 22-6-2015
7 Programmarrekening 2014
Overschotten programmarekeningverworpen22 juni 2015
Raadsvergadering 15-12-2014
12 Vaststelling bestemmingsplan "Bebouwde gebieden".
Bestemmingsplan bebouwde gebiedenaangenomen
Raadsvergadering 15-12-2014
6 Ingekomen stukken
Bomenzorgverworpen15 december 2014
Raadsvergadering 3-11-2014
10 Vaststellen programmabegroting 2015
Participatie - het groene domeinaangehouden
Raadsvergadering 3-11-2014
4 Behandeling programmabegroting 2015
Burgerparticipatieingetrokken 3 november 2014
Raadsvergadering 3-11-2014
5 Schorsing van de vergadering tot donderdag 6 november om 19.00 uur
Participatie in de openbare ruimteaangehouden
Besluitvormende raadsvergadering 6-10-2014
17 Vaststelling bestemmingplan Molenveld- Zuid en naamswijziging naar Oppe Brik.
Bestemmingsplan Molenveld-Zuidverworpen 2 juli 2018
Raadsvergadering 6-10-2014
26 Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord
Inkoop zorgaanbiedersverworpen 6 oktober 2014