Moties

Lijst van moties
AgendapuntTitelStatusEinddatum
Raadsvergadering 1-7-2019
9 Visie Recreatie & Toerisme 2019 - 2023
Vrije camperplaatsenaangenomen
Raadsvergadering 25-3-2019
9 Duurzaamheidsvisie 2019-2030 Focus, Lef en Draakkracht
Ambitie duurzaamheidingetrokken25 maart 2019
Raadsvergadering 17-12-2018
12 Tweede bestuursrapportage 2018
Rijksmiddelen voor onderwijsachterstandenbeleidingetrokken17 december 2018
Raadsvergadering 8-11-2018
7 Behandeling programmabegroting 2019 in tweede termijn
Rookvrije publieke ruimten gemeente Beeselaangenomen
Raadsvergadering 8-11-2018
7 Behandeling programmabegroting 2019 in tweede termijn
Oprichting commissie wonenaangenomen25 juni 2019
Raadsvergadering 8-11-2018
7 Behandeling programmabegroting 2019 in tweede termijn
Inclusieve samenlevingaangenomen 9 september 2019
Raadsvergadering 8-11-2018
7 Behandeling programmabegroting 2019 in tweede termijn
Kringloopwinkelaangenomen
Raadsvergadering 8-11-2018
7 Behandeling programmabegroting 2019 in tweede termijn
Centrummanageraangenomen
Raadsvergadering 8-11-2018
7 Behandeling programmabegroting 2019 in tweede termijn
Duurzaamheidstrefpunt gemeente Beeselaangenomen
Raadsvergadering 8-11-2018
7 Behandeling programmabegroting 2019 in tweede termijn
Duurzaamheid als raadspreferent programmaaangenomen 3 juli 2019
Raadsvergadering 24-9-2018
6 Algemene Subsidie Verordening gemeente Beesel
Uitvoeringsregels Algemene Subsidieverordeningingetrokken24 september 2018
Raadsvergadering 29-1-2018
7 Vaststellen nieuw verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2018-2022
Restitutie rioolbelasting 2013-2017verworpen
Raadsvergadering 6-11-2017
4 Begroting 2018
Circulaire economieverworpen 9 november 2017
Raadsvergadering 6-11-2017
6 Heropening van de vergadeirng op 9 november 2017 om 19.00 uur
Leegstandsverordeningingetrokken 6 november 2017
Raadsvergadering 6-11-2017
6 Heropening van de vergadeirng op 9 november 2017 om 19.00 uur
Keuken, groente en fruitafvalverworpen 6 november 2017
Raadsvergadering 6-11-2017
7 Vaststellen programmabegroting 2018
Stimuleringslening Duurzaam Thuisaangenomen
Raadsvergadering 25-9-2017
12 Duurzaamheidsagenda 2017 - 2020
Duurzaamheidaangenomen 1 januari 2018
Raadsvergadering 27-3-2017
11 Meerjarig beleidskader bibltioheek 2017-2020; Kaders en uitgangspunten
Beleidskader bibliotheekaangenomen
Raadsvergadering 6-2-2017
0 Vergaderdocumenten.
Toekomstige nieuwbouw in de gemeente Beesel (motie vreemd aan de orde van de dag)aangehouden
Raadsvergadering 6-2-2017
6 Evaluatie Olympia 's Tour 2016
Sportsponsoring en breedtesportaangenomen29 januari 2018
Raadsvergadering 31-10-2016
4 Behandeling programmabegroting 2017
Keukentafelgesprekaangenomen 3 oktober 2017
Raadsvergadering 31-10-2016
4 Behandeling programmabegroting 2017
Leges en OZBverworpen31 oktober 2016
Raadsvergadering 31-10-2016
7 Vaststellen programmabegroting 2017
Statushoudersverworpen31 oktober 2016
Raadsvergadering 18-7-2016
6 Eerste bestuursrapportage 2016
Motie van onzorgvuldigheidverworpen18 juli 2016
Raadsvergadering 14-3-2016
8 Voorstel naar aanleiding van de begroting 2015|2016 van de Schakel
De Schakelaangenomen
Raadsvergadering 7-12-2015
14 Vaststelling bestemmingsplan bebouwde gebieden Beesel herziening Broeklaan.
Trapveldjeverworpen 7 december 2015
Raadsvergadering 7-12-2015
7 Rekenkamerbrief Olympia's Ronde
Informatievoorziening rondom Olympia's tourverworpen 7 december 2015
Raadsvergadering 2-11-2015
4 Behandeling programmabegroting 2016
Opvang vluchtelingen statushoudersverworpen 2 november 2015
Raadsvergadering 2-11-2015
6 Heropening van de vergadering op 5 november 2016
Huisvesting jongerenaangenomen
Raadsvergadering 2-11-2015
6 Heropening van de vergadering op 5 november 2016
Educatie duurzaamheidaangenomen
Raadsvergadering 2-11-2015
6 Heropening van de vergadering op 5 november 2016
Leegstaande winkelpandenaangenomen 4 juli 2019
Raadsvergadering 2-11-2015
6 Heropening van de vergadering op 5 november 2016
Promoten activiteiten gemeentebreedaangenomen
Raadsvergadering 2-11-2015
7 Vaststellen programmabegroting 2016
Prijsvraag starterswoningeningetrokken 2 november 2015
Raadsvergadering 2-11-2015
7 Vaststellen programmabegroting 2016
Subsidie reglementingetrokken 2 november 2015
Raadsvergadering 13-7-2015
7 Verordening VROM-Startersleningen gemeente Beesel Oppe Brik
Regionale woonvisieaangehouden
Raadsvergadering 22-6-2015
7 Programmarrekening 2014
Overschotten programmarekeningverworpen22 juni 2015
Raadsvergadering 15-12-2014
12 Vaststelling bestemmingsplan "Bebouwde gebieden".
Bestemmingsplan bebouwde gebiedenaangenomen
Raadsvergadering 15-12-2014
6 Ingekomen stukken
Bomenzorgverworpen15 december 2014
Raadsvergadering 3-11-2014
10 Vaststellen programmabegroting 2015
Participatie - het groene domeinaangehouden
Raadsvergadering 3-11-2014
4 Behandeling programmabegroting 2015
Burgerparticipatieingetrokken 3 november 2014
Raadsvergadering 3-11-2014
5 Schorsing van de vergadering tot donderdag 6 november om 19.00 uur
Participatie in de openbare ruimteaangehouden
Raadsvergadering 6-10-2014
17 Vaststelling bestemmingplan Molenveld- Zuid en naamswijziging naar Oppe Brik.
Bestemmingsplan Molenveld-Zuidverworpen
Raadsvergadering 6-10-2014
26 Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord
Inkoop zorgaanbiedersverworpen 6 oktober 2014