Moties

Lijst van moties
AgendapuntTitelStatusEinddatum
Raadsvergadering 29-1-2018\n7 Vaststellen nieuw verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2018-2022Restitutie rioolbelasting 2013-2017verworpen
Raadsvergadering 24-9-2018\n6 Algemene Subsidie Verordening gemeente BeeselUitvoeringsregels Algemene Subsidieverordeningingetrokken24 september 2018
Raadsvergadering 8-11-2018\n7 Behandeling programmabegroting 2019 in tweede termijnInclusieve samenlevingaangenomen
Raadsvergadering 8-11-2018\n7 Behandeling programmabegroting 2019 in tweede termijnOprichting commissie wonenaangenomen
Raadsvergadering 8-11-2018\n7 Behandeling programmabegroting 2019 in tweede termijnRookvrije publieke ruimten gemeente Beeselaangenomen
Raadsvergadering 8-11-2018\n7 Behandeling programmabegroting 2019 in tweede termijnKringloopwinkelaangenomen
Raadsvergadering 8-11-2018\n7 Behandeling programmabegroting 2019 in tweede termijnDuurzaamheidstrefpunt gemeente Beeselaangenomen
Raadsvergadering 8-11-2018\n7 Behandeling programmabegroting 2019 in tweede termijnDuurzaamheid als raadspreferent programmaaangenomen
Raadsvergadering 8-11-2018\n7 Behandeling programmabegroting 2019 in tweede termijnCentrummanageraangenomen
Raadsvergadering 27-3-2017\n11 Meerjarig beleidskader bibltioheek 2017-2020; Kaders en uitgangspuntenBeleidskader bibliotheekaangenomen
Raadsvergadering 15-12-2014\n12 Vaststelling bestemmingsplan "Bebouwde gebieden".Bestemmingsplan bebouwde gebiedenaangenomen
Raadsvergadering 6-10-2014\n17 Vaststelling bestemmingplan Molenveld- Zuid en naamswijziging naar Oppe Brik.Bestemmingsplan Molenveld-Zuidverworpen
Raadsvergadering 15-12-2014\n6 Ingekomen stukkenBomenzorgverworpen15 december 2014
Raadsvergadering 3-11-2014\n4 Behandeling programmabegroting 2015Burgerparticipatieingetrokken 3 november 2014
Raadsvergadering 6-11-2017\n4 Begroting 2018Circulaire economieverworpen 9 november 2017
Raadsvergadering 14-3-2016\n8 Voorstel naar aanleiding van de begroting 2015|2016 van de SchakelDe Schakelaangenomen
Raadsvergadering 25-9-2017\n12 Duurzaamheidsagenda 2017 - 2020Duurzaamheidaangenomen 1 januari 2018
Raadsvergadering 2-11-2015\n6 Heropening van de vergadering op 5 november 2016Educatie duurzaamheidaangenomen
Raadsvergadering 2-11-2015\n6 Heropening van de vergadering op 5 november 2016Huisvesting jongerenaangenomen
Raadsvergadering 7-12-2015\n7 Rekenkamerbrief Olympia's RondeInformatievoorziening rondom Olympia's tourverworpen 7 december 2015
Raadsvergadering 6-10-2014\n26 Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-NoordInkoop zorgaanbiedersverworpen 6 oktober 2014
Raadsvergadering 6-11-2017\n6 Heropening van de vergadeirng op 9 november 2017 om 19.00 uurKeuken, groente en fruitafvalverworpen 6 november 2017
Raadsvergadering 31-10-2016\n4 Behandeling programmabegroting 2017Keukentafelgesprekaangenomen
Raadsvergadering 2-11-2015\n6 Heropening van de vergadering op 5 november 2016Leegstaande winkelpandenaangenomen
Raadsvergadering 6-11-2017\n6 Heropening van de vergadeirng op 9 november 2017 om 19.00 uurLeegstandsverordeningingetrokken 6 november 2017
Raadsvergadering 31-10-2016\n4 Behandeling programmabegroting 2017Leges en OZBverworpen31 oktober 2016
Raadsvergadering 7-12-2015\n14 Vaststelling bestemmingsplan bebouwde gebieden Beesel herziening Broeklaan.Trapveldjeverworpen 7 december 2015
Raadsvergadering 18-7-2016\n6 Eerste bestuursrapportage 2016Motie van onzorgvuldigheidverworpen18 juli 2016
Raadsvergadering 2-11-2015\n4 Behandeling programmabegroting 2016Opvang vluchtelingen statushoudersverworpen 2 november 2015
Raadsvergadering 22-6-2015\n7 Programmarrekening 2014Overschotten programmarekeningverworpen22 juni 2015
Raadsvergadering 3-11-2014\n10 Vaststellen programmabegroting 2015Participatie - het groene domeinaangehouden
Raadsvergadering 3-11-2014\n5 Schorsing van de vergadering tot donderdag 6 november om 19.00 uurParticipatie in de openbare ruimteaangehouden
Raadsvergadering 2-11-2015\n7 Vaststellen programmabegroting 2016Prijsvraag starterswoningeningetrokken 2 november 2015
Raadsvergadering 2-11-2015\n6 Heropening van de vergadering op 5 november 2016Promoten activiteiten gemeentebreedaangenomen
Raadsvergadering 13-7-2015\n7 Verordening VROM-Startersleningen gemeente Beesel Oppe BrikRegionale woonvisieaangehouden
Raadsvergadering 6-2-2017\n6 Evaluatie Olympia 's Tour 2016Sportsponsoring en breedtesportaangenomen
Raadsvergadering 31-10-2016\n7 Vaststellen programmabegroting 2017Statushoudersverworpen31 oktober 2016
Raadsvergadering 6-11-2017\n7 Vaststellen programmabegroting 2018Stimuleringslening Duurzaam Thuisaangenomen
Raadsvergadering 2-11-2015\n7 Vaststellen programmabegroting 2016Subsidie reglementingetrokken 2 november 2015
Raadsvergadering 6-2-2017\n0 Vergaderdocumenten.Toekomstige nieuwbouw in de gemeente Beesel (motie vreemd aan de orde van de dag)aangehouden
Raadsvergadering 17-12-2018\n12 Tweede bestuursrapportage 2018Rijksmiddelen voor onderwijsachterstandenbeleidingetrokken17 december 2018
Raadsvergadering 8-11-2018\n7 Behandeling programmabegroting 2019 in tweede termijnOprichting commissie wonenaangenomen
Raadsvergadering 8-11-2018\n7 Behandeling programmabegroting 2019 in tweede termijnRookvrije publieke ruimten gemeente Beeselaangenomen
Raadsvergadering 8-11-2018\n7 Behandeling programmabegroting 2019 in tweede termijnDuurzaamheid als raadspreferent programmaaangenomen
Raadsvergadering 8-11-2018\n7 Behandeling programmabegroting 2019 in tweede termijnKringloopwinkelaangenomen
Raadsvergadering 8-11-2018\n7 Behandeling programmabegroting 2019 in tweede termijnCentrummanageraangenomen
Raadsvergadering 8-11-2018\n7 Behandeling programmabegroting 2019 in tweede termijnInclusieve samenlevingaangenomen
Raadsvergadering 8-11-2018\n7 Behandeling programmabegroting 2019 in tweede termijnDuurzaamheidstrefpunt gemeente Beeselaangenomen
Raadsvergadering 7-12-2015\n7 Rekenkamerbrief Olympia's RondeInformatievoorziening rondom Olympia's tourverworpen 7 december 2015
Raadsvergadering 7-12-2015\n14 Vaststelling bestemmingsplan bebouwde gebieden Beesel herziening Broeklaan.Trapveldjeverworpen 7 december 2015
Raadsvergadering 6-2-2017\n6 Evaluatie Olympia 's Tour 2016Sportsponsoring en breedtesportaangenomen
Raadsvergadering 6-2-2017\n0 Vergaderdocumenten.Toekomstige nieuwbouw in de gemeente Beesel (motie vreemd aan de orde van de dag)aangehouden
Raadsvergadering 6-11-2017\n7 Vaststellen programmabegroting 2018Stimuleringslening Duurzaam Thuisaangenomen
Raadsvergadering 6-11-2017\n6 Heropening van de vergadeirng op 9 november 2017 om 19.00 uurLeegstandsverordeningingetrokken 6 november 2017
Raadsvergadering 6-11-2017\n6 Heropening van de vergadeirng op 9 november 2017 om 19.00 uurKeuken, groente en fruitafvalverworpen 6 november 2017
Raadsvergadering 6-11-2017\n4 Begroting 2018Circulaire economieverworpen 9 november 2017
Raadsvergadering 6-10-2014\n26 Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-NoordInkoop zorgaanbiedersverworpen 6 oktober 2014
Raadsvergadering 6-10-2014\n17 Vaststelling bestemmingplan Molenveld- Zuid en naamswijziging naar Oppe Brik.Bestemmingsplan Molenveld-Zuidverworpen
Raadsvergadering 3-11-2014\n5 Schorsing van de vergadering tot donderdag 6 november om 19.00 uurParticipatie in de openbare ruimteaangehouden
Raadsvergadering 3-11-2014\n4 Behandeling programmabegroting 2015Burgerparticipatieingetrokken 3 november 2014
Raadsvergadering 3-11-2014\n10 Vaststellen programmabegroting 2015Participatie - het groene domeinaangehouden
Raadsvergadering 31-10-2016\n7 Vaststellen programmabegroting 2017Statushoudersverworpen31 oktober 2016
Raadsvergadering 31-10-2016\n4 Behandeling programmabegroting 2017Keukentafelgesprekaangenomen
Raadsvergadering 31-10-2016\n4 Behandeling programmabegroting 2017Leges en OZBverworpen31 oktober 2016
Raadsvergadering 29-1-2018\n7 Vaststellen nieuw verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2018-2022Restitutie rioolbelasting 2013-2017verworpen
Raadsvergadering 27-3-2017\n11 Meerjarig beleidskader bibltioheek 2017-2020; Kaders en uitgangspuntenBeleidskader bibliotheekaangenomen
Raadsvergadering 25-9-2017\n12 Duurzaamheidsagenda 2017 - 2020Duurzaamheidaangenomen 1 januari 2018
Raadsvergadering 24-9-2018\n6 Algemene Subsidie Verordening gemeente BeeselUitvoeringsregels Algemene Subsidieverordeningingetrokken24 september 2018
Raadsvergadering 22-6-2015\n7 Programmarrekening 2014Overschotten programmarekeningverworpen22 juni 2015
Raadsvergadering 2-11-2015\n7 Vaststellen programmabegroting 2016Prijsvraag starterswoningeningetrokken 2 november 2015
Raadsvergadering 2-11-2015\n7 Vaststellen programmabegroting 2016Subsidie reglementingetrokken 2 november 2015
Raadsvergadering 2-11-2015\n6 Heropening van de vergadering op 5 november 2016Promoten activiteiten gemeentebreedaangenomen
Raadsvergadering 2-11-2015\n6 Heropening van de vergadering op 5 november 2016Huisvesting jongerenaangenomen
Raadsvergadering 2-11-2015\n6 Heropening van de vergadering op 5 november 2016Leegstaande winkelpandenaangenomen
Raadsvergadering 2-11-2015\n6 Heropening van de vergadering op 5 november 2016Educatie duurzaamheidaangenomen
Raadsvergadering 2-11-2015\n4 Behandeling programmabegroting 2016Opvang vluchtelingen statushoudersverworpen 2 november 2015
Raadsvergadering 18-7-2016\n6 Eerste bestuursrapportage 2016Motie van onzorgvuldigheidverworpen18 juli 2016
Raadsvergadering 17-12-2018\n12 Tweede bestuursrapportage 2018Rijksmiddelen voor onderwijsachterstandenbeleidingetrokken17 december 2018
Raadsvergadering 15-12-2014\n6 Ingekomen stukkenBomenzorgverworpen15 december 2014
Raadsvergadering 15-12-2014\n12 Vaststelling bestemmingsplan "Bebouwde gebieden".Bestemmingsplan bebouwde gebiedenaangenomen
Raadsvergadering 14-3-2016\n8 Voorstel naar aanleiding van de begroting 2015|2016 van de SchakelDe Schakelaangenomen
Raadsvergadering 13-7-2015\n7 Verordening VROM-Startersleningen gemeente Beesel Oppe BrikRegionale woonvisieaangehouden