Amendement Afkoppelen hemelwater

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering 6-11-2017
7 Vaststellen programmabegroting 2018
TitelAfkoppelen hemelwater
Statusaangenomen
PortefeuillehouderT. Reijnders

Bijlage(s)