Amendement Budget sterk team Beesel

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering 7-11-2019
7 Behandeling programmabegroting 2020 in tweede termijn en vaststellen programmabegroting 2020
TitelBudget sterk team Beesel
Statusverworpen
PortefeuillehouderW. Rutten

Bijlage(s)