Amendement Zienswijze Veiligheidsregio

Algemene informatie
AgendapuntBesluitvormende raadsvergadering 5-6-2023
10 Zienswijze begroting 2024 gemeenschappelijke regelingen (BsGW, VRLN, WAA en Grenspark Maas-Swalm-Nette)
TitelZienswijze Veiligheidsregio
Statusaangenomen
PortefeuillehouderB. Vostermans

Toelichting

Mondeling amendement (A2) Zienswijze Veiligheidsregio:

“2a. Kennis nemen van de begroting 2024 van de Veiligheidsregio Limburg Noord en wel een zienswijze af te geven. Deze zienswijze te formuleren op een vergelijkbare wijze als de concept zienswijze aan BsGW , deze inhoudelijk toe te spitsen op de Veiligheidsregio en het college vrij laten om deze zienswijze te formuleren.”

Unaniem (13 voor, 0 tegen)