Amendement Circulair ambachtscentrum

Algemene informatie
AgendapuntBesluitvormende raadsvergadering 9-11-2020
4 Programmabegroting 2021 - 2024
TitelCirculair ambachtscentrum
Statusingetrokken
PortefeuillehouderM. Roelofs

Toelichting

Het amendement is vervangen door het amendement 'Herzien amendement circulair ambachtscentrum'.

Bijlage(s)