Amendement Kunstadviesraad

Algemene informatie
AgendapuntBesluitvormende raadsvergadering 10-7-2023
11 Beleidsnota cultuur 2023-2026
TitelKunstadviesraad
Statusaangenomen
PortefeuillehouderL. Nijssen

Toelichting

Unaniem aangenomen (13 voor, 0 tegen)

Bijlage(s)