Amendement Evenementenmanager

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering 2-11-2015
7 Vaststellen programmabegroting 2016
TitelEvenementenmanager
Statusaangenomen
PortefeuillehouderB. Jacobs

Bijlage(s)