Amendement Amendement (A2) Indexering - CDA

Algemene informatie
AgendapuntBesluitvormende raadsvergadering 14-6-2021
6 Zienswijzen begrotingen 2022 Gemeenschappelijke Regelingen (collectief voorstel)
TitelAmendement (A2) Indexering - CDA
Statusaangenomen
PortefeuillehouderB. Vostermans

Toelichting

Dhr. Cremers (CDA) dient het amendement (A2) indexering met goedkeuring van de voorzitter mondeling in. De amendering is als volgt: “Voor de indexering van zowel de lonen als de overige kosten wordt de MEV gevolgd. De indexering mag dus nooit hoger zijn dan de genoemde percentages in de MEV.”