Amendement LOP

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering 8-11-2018
7 Behandeling programmabegroting 2019 in tweede termijn
TitelLOP
Statusaangenomen
PortefeuillehouderD. Heesakkers

Bijlage(s)