Amendement Frequentie onderzoeken 213a

Algemene informatie
AgendapuntBesluitvormende raadsvergadering 21-10-2019
7 Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Beesel (213a-verordening)
TitelFrequentie onderzoeken 213a
Statusaangenomen
Portefeuillehouder

Toelichting

Mondeling amendement op initiatief van wnd. burgemeester Rutten:

"Concluderend stelt burgemeester Rutten voor om het raadsvoorstel dusdanig aan te passen dat de frequentie van de onderzoeken wijzigt naar 1 x per 2 jaar (telkens in het 2e en 4e jaar van een raadsperiode).

De fracties van de VLP (5 stemmen) en de BL (2 stemmen) ondersteunen dit voorstel.
De fracties van het CDA (4 stemmen) en Samen Verder (2 stemmen) verwerpen dit voorstel.

Met een meerderheid van stemmen wordt het raadsvoorstel conform voorstel
geamendeerd."