Amendement Onroerende-zaakbelastingen (A7)

Algemene informatie
AgendapuntBesluitvormende raadsvergadering 11-11-2021
4 Behandeling programmabegroting 2022 in 1e termijn
TitelOnroerende-zaakbelastingen (A7)
Statusverworpen
PortefeuillehouderB. Vostermans

Bijlage(s)