Amendement Herstel gebreken bestemmingsplan bebouwde gebieden

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering 20-6-2016
8 Herstel gebreken vaststellingsbesluit Bestemmingsplan bebouwde gebieden.
TitelHerstel gebreken bestemmingsplan bebouwde gebieden
Statusaangenomen
PortefeuillehouderJ. Smolenaars

Bijlage(s)