Amendement Leeftijdgrens fractievertegenwoordigers (mondeling amendement)

Algemene informatie
AgendapuntBesluitvormende raadsvergadering 17-4-2023
12.1 Reglement van Orde raad Beesel 2023
TitelLeeftijdgrens fractievertegenwoordigers (mondeling amendement)
Statusaangenomen
PortefeuillehouderGriffier

Toelichting

Mondeling amendement (A5):

In artikel 8 lid 6 van het Reglement van Orde wordt de leeftijdgrens voor de fractievertegenwoordigers verlaagd van 18 jaar naar 16 jaar oud.

Unaniem aangenomen