Amendement Olympia's Tour

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering 6-11-2017
7 Vaststellen programmabegroting 2018
TitelOlympia's Tour
Statusaangehouden
PortefeuillehouderJ. Smolenaars

Bijlage(s)