Amendement Correctie bedragen - mondeling amendement

Algemene informatie
AgendapuntBesluitvormende raadsvergadering 11-10-2021
11 Bestemmingsplan herontwikkeling Parklaan Reuver
TitelCorrectie bedragen - mondeling amendement
Statusaangenomen
PortefeuillehouderM. Roelofs

Toelichting

Mevr. Janssen (Samen Verder) dient een mondeling amendement (A1) correctie bedragen in:

“Gezien de door het college geadviseerde correctie stel ik voor om in bijlage 9 bij het raadsvoorstel de boekwaarde in de tabel ‘nominaal’ onder ‘verwervingen’ te corrigeren van € 797.000 naar € 767.254 (zijnde de boekwaarde 2020). Daarnaast stel ik voor om in het besluit onder besluitpunt 5 het bedrag voor de verliesvoorziening te corrigeren van € 484.000 naar € 453.268.”