Amendement Lokale heffingen

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering 3-11-2014
10 Vaststellen programmabegroting 2015
TitelLokale heffingen
Statusverworpen
PortefeuillehouderP. Dassen

Bijlage(s)