Amendement OZB gebruikersbelasting

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering 7-11-2019
7 Behandeling programmabegroting 2020 in tweede termijn en vaststellen programmabegroting 2020
TitelOZB gebruikersbelasting
Statusingetrokken
PortefeuillehouderW. Rutten

Bijlage(s)