Amendement Continuering inzet gedragswetenschapper (A1)

Algemene informatie
AgendapuntBesluitvormende raadsvergadering 11-11-2021
4 Behandeling programmabegroting 2022 in 1e termijn
TitelContinuering inzet gedragswetenschapper (A1)
Statusaangenomen
PortefeuillehouderB. Jacobs

Bijlage(s)