Amendement Afvalinzameling 2

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering 27-3-2017
10 Keuzedocument alternatieve inzamelsystemen vermindering restafval.
TitelAfvalinzameling 2
Statusingetrokken
Portefeuillehouder

Bijlage(s)