Amendement Bedrijvencontactfunctionaris

Algemene informatie
AgendapuntBesluitvormende raadsvergadering 11-11-2021
4 Behandeling programmabegroting 2022 in 1e termijn
TitelBedrijvencontactfunctionaris
Statusingetrokken
PortefeuillehouderL. Drost

Bijlage(s)