Amendement Reactie op Regionaal Beleidsplan politie-eenheid Limburg

Algemene informatie
AgendapuntBesluitvormende raadsvergadering 17-4-2023
9 Regionaal Beleidsplan Politie 2024 – 2027
TitelReactie op Regionaal Beleidsplan politie-eenheid Limburg
Statusaangenomen
PortefeuillehouderB. Vostermans

Toelichting

Stemverhouding:
Voor: 12 (CDA, VLP, Samen Verder Beesel)
Tegen: 3 (Beeselse Lijst)

Bijlage(s)