Amendement Visiedocument toekomstbestendige centra

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering 16-12-2019
6 Beleidsvisie Toekomstbestendige Centra gemeente Beesel
TitelVisiedocument toekomstbestendige centra
Statusaangenomen
PortefeuillehouderD. Heesakkers

Toelichting

Unaniem aangenomen.

Bijlage(s)