Amendement Indexering

Algemene informatie
AgendapuntBesluitvormende raadsvergadering 14-6-2021
6 Zienswijzen begrotingen 2022 Gemeenschappelijke Regelingen (collectief voorstel)
TitelIndexering
Statusaangenomen
PortefeuillehouderB. Vostermans

Toelichting

Dhr. Cremers (CDA) dient het amendement (A2) indexering met goedkeuring van de voorzitter mondeling in. De amendering is als volgt: “Voor de indexering van zowel de lonen als de overige kosten wordt de MEV gevolgd. De indexering mag dus nooit hoger zijn dan de genoemde percentages in de MEV.”