Amendement Creatie voorziening zwembad De Bercken Beeselse Lijst

Algemene informatie
AgendapuntBesluitvormende raadsvergadering 8-3-2021
11 Oplossing scheur ondiep Zwembad De Bercken
TitelCreatie voorziening zwembad De Bercken Beeselse Lijst
Statusverworpen
PortefeuillehouderB. Jacobs

Toelichting

3 raadsleden voor (Beeselse Lijst)
10 raadsleden tegen (CDA, VLP en Samen Verder)

Bijlage(s)