Amendement Kunstadviesraad

Algemene informatie
AgendapuntBesluitvormende raadsvergadering 10-7-2023
11 Beleidsnota cultuur 2023-2026
TitelKunstadviesraad
Statusingetrokken
PortefeuillehouderL. Nijssen

Bijlage(s)